Praktisk info

Lægehuset Nørretorv er en kompaniskabs praksis mellem lægerne Kim Kristiansen, Anne Kathrine Nielsen og Anita Guldbæk. Det betyder at du som patient i lægehuset er tilmeldt alle lægerne og bestemmer selv hvem du vil ind til –  undtagen i de akutte tilfælde.

“Vælger du lægen vælger vi tiden, vælger du tiden vælger vi lægen “

Praksis varetager uddannelse af yngre læger.

Det betyder at du møder færdige læger, der er igang med deres videreuddannelse til enten sygehus- eller praktiserende læger.

Deres sygehuserfaring vil derfor variere alt efter deres uddannelseforløb.
Uddannelseslægerne superviseres dagligt af de faste læger,
og her gennemgår vi i fællesskab dagens patienter og problemstillinger.
At have uddannelseslæger i klinikken giver os inspiration til refleksion og nytænkning.

Vi håber I vil tage godt imod dem.