KOL ( Rygerlunger)

Er du ryger rådes du til at bestille en tid til lungefunktionsundersøgelse hos vores sygeplejersker.

Hoste, rigelig slim, ofte tegn på luftvejsinfektion samt forpustethed  er altsammen symptomer der kan være tegn på begyndende rygerlunger.

Det er vigtigt at opdage det, hvis du har begyndende rygerlunger – dels fordi du så kan nå at stoppe inden det bliver for slemt –  men også fordi der findes medicin som kan afhjælpe nogle af dine symptomer og som kan mindske faldet i lungefunktionen.

Selvom du er stoppet med at ryge kan dine lunger have taget skade og du kan stadig udvikle rygerlunger,  så hvis du har symptomer så bestil en tid til en lungefunktionsundersøgelse.

Vi vil gerne have du svarer på nogen spørgsmål hjemmefra. Udskriv gerne dette skema og medbring det udfyldt.

LFUudredning

Hvis du ikke har mulighed for at udskrive det kan du få det hos vores sekretærer og udfylde det inden undersøgelsen.

Får du diagnosen rygerlunger vil du blive vurderet mht. behov for inhalationsmedicin. Du vil blive fulgt med kontroller dels hos vores sygeplejerske  typisk 2-3 gange årligt . Du vil også få taget et røntgen billede og ved behov også få taget blodprøver.